Allmän rösträtt

En allmän rösträtt innebär att varje medborgare får rösta. I Sverige togs beslutet om allmän rösträtt år 1919 och 1921 var det första året som en val hölls där både män och kvinnor fick rösta. 

Nedan följer en video från SVT-programmet "123 saker" som behandlar olika delar av Sveriges historia, i detta avsnitt berättar man om den allmänna rösträtten i Sverige.