Jämställdhet i skolan

Statens skolverk har en bra informationsvideo som handlar om jämställdhet i skolan. Du får reda på hur man jobbar med jämställdhet. Vad man vinner på en jämställd skola med mera.

Mer tips om hur skolverket jobbar med jämställdhet finner du på www.skolverket.se/jamstalldhet

För en jämställd skola